Wiek emerytalny a rezerwa emerytalna.

Kompleksowa obsługa informatyczna firm, Outsourcing IT, Administracja sieci, Systemy ERP Macrologic Xpertis MERIT, Marketing internetowy

Wiek emerytalny a rezerwa emerytalna.

Od 1 października wejdą w życie przepisy obniżające wiek emerytalny. Zgodnie nową treścią art. 24: zmienionego ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, wiek emerytalny wynosić będzie odpowiednio: co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn.

W związku z powyższym zmianie uległo wyliczenie kwoty rezerwy emerytalnej.

 

Tags: , ,