Zmniejszenie zaliczki na podatek dochodowy.

Aktualizacja Macrologic ERP

Ulga podatkowa.

Informujemy, że jest już znane stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie interpretacji zapisów ustawy z dnia 29 listopada 2016 r dotyczących stosowania kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w odniesieniu do osób, dla których przewidziano obniżenie progu podatkowego (rozliczający się wspólnie ze współmałżonkiem, samotnie wychowujący dzieci, itp)

Informujemy, że jest już dostępna aktualizacja systemu Macrologic ERP Kadry i płace umożliwiająca naliczanie wspomnianej kwoty zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Jednocześnie informujemy o dostępności nowej funkcjonalności umożliwiającej ewidencję wykorzystanych przez pracownika urlopów rodzicielskich u poprzednich pracodawców. Zmiana ta nie wynika z przepisów prawa i nie jest obowiązkowa.