Zmniejszenie zaliczki na podatek dochodowy.

Kompleksowa obsługa informatyczna firm, Outsourcing IT, Administracja sieci, Systemy ERP Macrologic Xpertis MERIT, Marketing internetowy

Zmniejszenie zaliczki na podatek dochodowy.

Aktualizacja Macrologic ERP

Ulga podatkowa.

Informujemy, że jest już znane stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie interpretacji zapisów ustawy z dnia 29 listopada 2016 r dotyczących stosowania kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w odniesieniu do osób, dla których przewidziano obniżenie progu podatkowego (rozliczający się wspólnie ze współmałżonkiem, samotnie wychowujący dzieci, itp)

Informujemy, że jest już dostępna aktualizacja systemu Macrologic ERP Kadry i płace umożliwiająca naliczanie wspomnianej kwoty zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Jednocześnie informujemy o dostępności nowej funkcjonalności umożliwiającej ewidencję wykorzystanych przez pracownika urlopów rodzicielskich u poprzednich pracodawców. Zmiana ta nie wynika z przepisów prawa i nie jest obowiązkowa.

Tags: , , ,