Obowiązkowe codzienne raporty.

Kompleksowa obsługa informatyczna firm, Outsourcing IT, Administracja sieci, Systemy ERP Macrologic Xpertis MERIT, Marketing internetowy

Obowiązkowe codzienne raporty.

Obowiązkowe codzienne raporty do KAS. Od 1 września kolejne zmiany w JPK.

1 września 2017 r., na mocy planowanych zmian w prawie bankowym i podatkowym, Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uzyska nowe uprawnienia. KAS ma codziennie otrzymywać raporty z banków nie tylko o saldach rachunków firmowych, ale także dane dotyczące wszelkich transakcji dokonywanych na kontach przedsiębiorstw. W ten sposób rząd chce walczyć z firmami wyłudzającymi VAT. Takie działania natomiast przekładają się na większe zapotrzebowanie na systemy informatyczne pozwalające m.in. w łatwy sposób generować raporty i dostosowywać sposób działania firmy do obowiązującego prawa.

Zgodnie z planowanymi zmianami obowiązek przekazywania wyciągów z rachunków bankowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) realizowany byłby:

  • za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, o ile posiadają siedzibę w Polsce i po pisemnym upoważnieniu przedsiębiorcy;
  • bezpośrednio przez przedsiębiorcę — w przypadku firm posiadających rachunek bankowy w banku, który nie ma przedstawicielstwa w Polsce.

— Według zapisów projektu ustawy banki mają być zobowiązane do przesyłania raportów z kont firmowych do KAS. Oznacza to, że większość firm nie będzie musiała podejmować dodatkowych działań, aby spełnić nowe wymogi— mówi Renata Łukasik, członek zarządu Macrologic SA, dyrektor ds. oprogramowania. — Wyjątek stanowią podmioty korzystające z kont prowadzonych przez banki, które nie mają przedstawicielstwa w Polsce. Wówczas przedsiębiorca jest zobowiązany do przesyłania raportów nt. kont firmowych we własnym zakresie. Takim przedsiębiorcom oferujemy kompleksowy zakres usług, począwszy od wdrożenia systemu generującego pliki w formacie JPK_WB, poprzez jego dalszą konfigurację w przypadku wprowadzania kolejnych zmian w systemie prawnym.

JPK obejmuje zestawienie informacji dotyczących: ksiąg rachunkowych, wyciągów bankowych, magazynu, ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, faktur VAT, podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów. Tego rodzaju dane firmy muszą przesyłać drogą elektroniczną do Ministerstwa Finansów. Przepisy o Jednolitym Pliku Kontrolnym weszły w życie w lipcu 2016 roku. W pierwszej kolejności obowiązkiem tym zostały objęte największe firmy, czyli przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 250 pracowników oraz te, których roczny obrót netto wynosi ponad 50 mln euro albo suma aktywów bilansu przekracza 43 mln euro. Od stycznia 2017 roku przepisami o JPK w zakresie rejestrów VAT zostały objęte także średnie i małe podmioty, a od lipca 2018 roku obowiązek JPK w pełnym zakresie będzie dotyczył już wszystkich przedsiębiorstw.

Eksperci z branży informatycznej zauważają, że wprowadzenie JPK to nie tylko nowy obowiązek, ale także korzyści dla firm. Ich zdaniem wprowadzenie JPK przyśpieszy informatyzację małych i średnich przedsiębiorstw. W kwestii wykorzystania rozwiązań informatycznych polskie firmy mają bowiem sporo do nadrobienia. Aktualnie jedynie połowa średnich firm w Polsce korzysta z systemów ERP. Wśród małych firm wskaźnik ten wynosi zaledwie 15%.

— Coraz częściej firmy pytają o systemy ERP oparte na procesowości, bo to one należą do najbardziej przyjaznych i najlepiej odzwierciedlają sposób funkcjonowania współczesnych firm — stwierdza Renata Łukasik.

Takim rozwiązaniem jest np. program Macrologic Merit, czyli pierwszy polski i już sprawdzony przez firmy system klasy ERP, ułatwiający integrację danych pochodzących z różnych departamentów i poziomów organizacji oraz wspierający obsługę procesów biznesowych.

— Obecne zmiany w systemie prawnym powodują, że prowadzenie działalności gospodarczej staje się trudniejsze — kontynuuje Renata Łukasik. — Przedsiębiorcy szukają przyjaznych rozwiązań, które pomogą sprostać temu zadaniu poprzez m.in. minimalizowanie ryzyka błędów w rozliczeniach z urzędem skarbowym. A kary za tego rodzaju błędy stają się coraz bardziej dotkliwe. Dlatego też warto zainwestować w systemy informatyczne, które tego rodzaju ryzyko skutecznie ograniczają.

Macrologic SA to polska spółka dostarczająca systemy klasy ERP, notowana na rynku podstawowym GPW. Spółka, jako podmiot z branży IT od 30 lat wspiera rozwój polskich przedsiębiorstw, dostarczając im systemy ERP. Macrologic SA jest obecnie jedną z niewielu firm IT w Polsce, która oferuje rozwiązanie dostosowane do przepisów o Jednolitym Pliku Kontrolnym. Narzędzie pozwala właścicielom przedsiębiorstw na szybkie i wygodne przekazywanie danych w formacie JPK przez interfejs Ministerstwa Finansów. Co ważne, nie jest to rozwiązanie tylko dla obecnych klientów spółki, którzy posiadają oprogramowanie jej autorstwa. Nowy moduł umożliwia wysyłanie gotowych plików JPK wygenerowanych również przez każdy inny, dowolny system ERP. Aplikacja Macrologic pozwala także archiwizować dane w formacie JPK oraz umożliwia ich podgląd, a następnie przesłanie przez bramkę Ministerstwa Finansów. Aplikacja pozwala też archiwizować urzędowe poświadczenia odbioru (UPO).

 

Tags: , , , ,