Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa

Kompleksowa obsługa informatyczna firm, Outsourcing IT, Administracja sieci, Systemy ERP Macrologic Xpertis MERIT, Marketing internetowy

Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa

4 lipca w siedzibie NASK Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska, Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich oraz Wojciech Kamieniecki, dyrektor NASK podpisali porozumienie o stworzeniu CERT-u narodowego, czyli jednostki koordynującej zwalczanie internetowych zagrożeń w administracji państwowej oraz biznesie.

CERT Narodowy jest częścią Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa, nowo stworzonego pionu NASK którego zadaniem jest być polskim centrum kompetencyjnym zwalczania internetowych zagrożeń. CERT Polska będzie w Narodowym Centrum Cyberbezpieczeństwa odpowiadać za szeroko pojęte działania analityczne. Dotychczasowa działalność CERT Polska i świadczone usługi nie ulegają zmianie.

Tags: